SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

tímto dávám
souhlas se zpracováním osobních údajů

správci osobních údajů, kterým je společnost O.K. SOLUTION, s.r.o., se sídlem Židovská 4841/3, IČO 291 87 591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským/Městským soudem v Brně, spisová značka C 64221 (dále jen správce), aby zpracovával mé následující osobní údaje:

Identifikační údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • rodné číslo
 • číslo účtu v bance
Kontaktní údaje:
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo
informace z osobní, telefonické nebo elektronické komunikace, které jsou nutné k následujícím účelům, které může realizovat správce nebo jím pověřené osoby:
 • zasílání pracovních nabídek e-mailem/SMS zprávou/e-mailem a SMS zprávou, pravidelně 4 krát za měsíc
 • zasílání newsletterů e-mailem/SMS zprávou/e-mailem a SMS zprávou, pravidelně 4 krát za měsíc
 • zpracování docházky do zaměstnání
 • zpracování mzdy a její zaslání na uvedený účet
Souhlas je udělen na dobu určitou. Osobní údaje budou správcem nebo jím pověřenými osobami zpracovávány po dobu 5 let.

Zpracování osobních údajů provádí správce.

Souhlas s výše uvedeným zpracováním je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán.

Souhlas je možné odvolat vyplněním formuláře „Odvolání souhlasu“ a jeho zasláním na výše uvedenou adresu správce nebo na kontaktní e-mail správce

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami o ochraně osobních údajů/Informační listinou o zpracování osobních údajů.

Potvrzuji, že údaje, které jsem poskytl/a, jsou přesné, úplné a pravdivé.

Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o níže uvedeních právech:
 • kdykoliv souhlas odvolat,
 • požadovat po správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou předmětem zpracování,
 • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u správce přístup k mým osobním údajům zpracovávaným správcem,
 • vyžádat si u správce aktualizace nebo opravy mých osobních údajů zpracovávaných správcem,
 • požadovat výmaz mých osobních údajů zpracovávaných správcem,
 • obrátit se na správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.